سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 حرکت درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 بسکتبال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 حرکات اصلاحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 متون خارجه تخصصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 روانشناسی کودک و نوجوان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 تنیس روی میز 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-87-88 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-87-88 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-87-88 حرکت شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-87-88 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-87-88 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-87-88 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-87-88 علم تمرین 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-87-88 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-87-88 بدمينتون 2 .خواهران) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-87-88 علم تمرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-87-88 کشتی 1 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-87-88 آسیب شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-87-88 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-87-88 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-87-88 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-87-88 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-87-88 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-87-88 شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-87-88 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-87-88 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ