سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 فیزیولوژی ورزشی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 هندبال - هندبال 1 عملی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 حرکت درمانی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 بسکتبال 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 دو وميداني 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 والیبال 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 یادگیری حرکتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 بهداشت و ورزش 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 حرکات اصلاحی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 متون خارجه تخصصی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 علم تمرین 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 کشتی 2 - برادران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 زیست شناسی عمومی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 آمادگی جسمانی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 ژیمناستیک 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 بسکتبال 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 رشد و تکامل حرکتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 شنا 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 روانشناسی کودک و نوجوان 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 آناتومی انسانی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 تربیت بدنی در مدارس 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 تنیس روی میز 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 دو و میدانی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-87-88 فيزيولوژي ورزشی 3 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-87-88 ژیمناستیک 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-87-88 حرکت شناسی ورزشی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-87-88 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-87-88 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-87-88 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-87-88 علم تمرین 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-87-88 شنا 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-87-88 بدمينتون 2 .خواهران) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-87-88 علم تمرین 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-87-88 کشتی 1 - برادران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-87-88 آسیب شناسی ورزشی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-87-88 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-87-88 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-87-88 مقدمات روش تحقیق 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-87-88 فوتبال 2 - برادران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-87-88 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-87-88 شیمی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-87-88 هندبال 2خواهران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-87-88 سنجش و اندازه گیری کاربردی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ