سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بدمينتون 2 .خواهران) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 متون خارجه تخصصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 حرکت درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 علم تمرین 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیولوژی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کمکهای اولیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تنیس روی میز 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 حرکت شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کشتی 1 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بسکتبال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آسیب شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد