سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 حرکات اصلاحی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 حرکت درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 بسکتبال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 متون خارجه تخصصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 روانشناسی کودک و نوجوان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 تنیس روی میز 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-88-89 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-88-89 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-88-89 حرکت شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-88-89 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-88-89 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-88-89 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-88-89 علم تمرین 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-88-89 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-88-89 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-88-89 بدمينتون 2 .خواهران) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-88-89 کشتی 1 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-88-89 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-88-89 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-88-89 کمکهای اولیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-88-89 آسیب شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-88-89 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-88-89 فیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-88-89 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-88-89 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-88-89 فیزیولوژی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-88-89 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-88-89 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-88-89 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ