سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-90-91 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بدمينتون 2 .خواهران) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روابط عمومی و بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دو میدانی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 والیبال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شنا 2 - شنا 2 : عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تنیس روی میز 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بسکتبال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آسیب شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد