سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 حرکات اصلاحی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 شنا 2 - شنا 2 : عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 فیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 روابط عمومی و بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 والیبال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 روانشناسی کودک و نوجوان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 بدمينتون 2 .خواهران) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 علم تمرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 آسیب شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 تنیس روی میز 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-90-91 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-90-91 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-90-91 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-90-91 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-90-91 بسکتبال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ