سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 تنیس روی میز 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 بسکتبال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 بدمينتون 2 .خواهران) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 والیبال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 دو میدانی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 آسیب شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 حرکات اصلاحی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 روانشناسی کودک و نوجوان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 روابط عمومی و بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 فیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 علم تمرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 شنا 2 - شنا 2 : عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-90-91 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-90-91 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-90-91 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-90-91 شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-90-91 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-90-91 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-90-91 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
87 1-90-91 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ