سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 حرکات اصلاحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 ژیمناستیک 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 بسکتبال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 ژیمناستیک 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 آناتومی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 آمادگی جسمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 بسکتبال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 کشتی 1 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 دو وميداني 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-91-92 آسیب شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-91-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-91-92 حرکت شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-91-92 بهداشت و ورزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-91-92 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-91-92 علم تمرین 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-91-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-91-92 تنیس روی میز 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-91-92 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-91-92 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-91-92 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-91-92 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-91-92 دو و میدانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-91-92 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-91-92 فیزیولوژی ورزشی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ