سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 ژیمناستیک 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 تنیس روی میز 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 دو وميداني 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 آناتومی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 بسکتبال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 بهداشت و ورزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 حرکات اصلاحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 علم تمرین 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 کشتی 1 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 ژیمناستیک 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 حرکت شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 آمادگی جسمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-91-92 دو و میدانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-91-92 بسکتبال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-91-92 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-91-92 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-91-92 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-91-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-91-92 آسیب شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-91-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-91-92 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-91-92 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-91-92 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-91-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-91-92 شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-91-92 فیزیولوژی ورزشی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ