سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 متون خارجه تخصصی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 زیست شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 تربیت بدنی در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 مقدمات روش تحقیق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-92-93 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-92-93 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-92-93 شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-92-93 علم تمرین 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ