سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 علم تمرین 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-93-94 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-93-94 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-93-94 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-93-94 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-93-94 بدمينتون 2 .خواهران) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-93-94 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-93-94 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-93-94 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-93-94 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-93-94 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-93-94 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-93-94 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-93-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-93-94 کشتی 1 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-93-94 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-93-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-93-94 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-93-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-93-94 هندبال 2خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-93-94 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ