سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 هندبال 2خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 بدمينتون 2 .خواهران) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 علم تمرین 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-93-94 کشتی 1 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-93-94 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-93-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-93-94 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-93-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-93-94 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-93-94 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-93-94 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-93-94 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-93-94 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-93-94 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-93-94 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-93-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-93-94 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-93-94 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-93-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-93-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-93-94 حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-93-94 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-93-94 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-93-94 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-93-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-93-94 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-93-94 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-93-94 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-93-94 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ