سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-86-87 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 بدمينتون 2 .خواهران) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آمادگی جسمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیولوژی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تنیس روی میز 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ