سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-86-87 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-86-87 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-86-87 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-86-87 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-86-87 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-86-87 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-86-87 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-86-87 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-86-87 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-86-87 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-86-87 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-86-87 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-86-87 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-86-87 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-86-87 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-86-87 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-86-87 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-86-87 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-86-87 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-86-87 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-86-87 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-86-87 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-86-87 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-86-87 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-86-87 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-86-87 تنیس روی میز 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-86-87 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-86-87 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-86-87 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-86-87 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-86-87 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-86-87 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-86-87 فیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-86-87 آمادگی جسمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-86-87 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-86-87 بدمينتون 2 .خواهران) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-86-87 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-86-87 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-86-87 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-86-87 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-86-87 فیزیولوژی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ