سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-86-87 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 بدمينتون 2 .خواهران) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آمادگی جسمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیولوژی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تنیس روی میز 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد