سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 تمرین دبیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 کمکهای اولیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 متون خارجه تخصصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 تنیس روی میز 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 روانشناسی کودک و نوجوان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 شنا 2 - شنا 2 : عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 آسیب شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 بدمينتون 2 .خواهران) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 فیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-90-91 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-90-91 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-90-91 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-90-91 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-90-91 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-90-91 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-90-91 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-90-91 شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-90-91 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-90-91 علم تمرین 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-90-91 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ