سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بدمينتون 2 .خواهران) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بهداشت و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 رشد و تکامل حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شنا 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 علم تمرین 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کشتی 1 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هندبال 2خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فوتبال 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کشتی 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ