سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 کشتی 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 رشد و تکامل حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 علم تمرین 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-91-92 هندبال 2خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-91-92 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-91-92 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-91-92 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-91-92 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-91-92 شنا 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-91-92 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-91-92 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-91-92 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-91-92 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-91-92 بدمينتون 2 .خواهران) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-91-92 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-91-92 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-91-92 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-91-92 فوتبال 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-91-92 کشتی 1 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-91-92 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-91-92 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-91-92 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-91-92 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-91-92 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-91-92 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-91-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-91-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-91-92 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-91-92 بهداشت و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-91-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-91-92 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-91-92 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-91-92 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-91-92 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد