سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بدمينتون 2 .خواهران) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بهداشت و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 رشد و تکامل حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شنا 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 علم تمرین 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کشتی 1 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 هندبال 2خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فوتبال 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کشتی 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد