سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 کشتی 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 فوتبال 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 کشتی 1 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-91-92 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-91-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-91-92 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-91-92 هندبال 2خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-91-92 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-91-92 رشد و تکامل حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-91-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-91-92 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-91-92 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-91-92 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-91-92 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-91-92 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-91-92 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-91-92 شنا 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-91-92 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-91-92 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-91-92 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-91-92 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-91-92 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-91-92 علم تمرین 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-91-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-91-92 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-91-92 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-91-92 بهداشت و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-91-92 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-91-92 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-91-92 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-91-92 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-91-92 بدمينتون 2 .خواهران) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ