سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-92-93 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-92-93 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-92-93 والیبال 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-92-93 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-92-93 علم تمرین 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-92-93 فوتبال 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-92-93 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-92-93 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-92-93 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-92-93 شیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-92-93 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-92-93 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-92-93 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-92-93 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-92-93 آناتومی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-92-93 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-92-93 فیزیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-92-93 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-92-93 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-92-93 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-92-93 کشتی 1 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-92-93 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-92-93 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-92-93 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-92-93 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-92-93 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-92-93 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-92-93 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-92-93 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-92-93 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-92-93 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-92-93 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-92-93 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ