سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-92-93 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 شیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 والیبال 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 علم تمرین 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-92-93 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-92-93 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-92-93 فوتبال 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-92-93 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-92-93 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-92-93 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-92-93 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-92-93 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-92-93 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-92-93 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-92-93 کشتی 1 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-92-93 آناتومی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-92-93 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-92-93 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-92-93 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-92-93 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-92-93 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-92-93 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-92-93 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-92-93 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-92-93 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-92-93 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-92-93 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-92-93 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-92-93 فیزیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-92-93 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-92-93 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-92-93 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-92-93 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-92-93 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-92-93 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-92-93 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-92-93 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ