سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-92-93 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فیزیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 شیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 علم تمرین 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 آناتومی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 والیبال 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 کشتی 1 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فوتبال 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد