سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-89 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-89 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-89 فیزیولوژی ورزشی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-89 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-89 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-89 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-89 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-89 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-89 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-89 حرکت درمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-89 یادگیری حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-89 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-89 بهداشت و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-89 حرکات اصلاحی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-89 متون خارجه تخصصی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-89 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-89 علم تمرین 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-89 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-89 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-89 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-89 رشد و تکامل حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-89 آناتومی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-89 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-89 فیزیولوژی ورزشی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-89 فيزيولوژي ورزشی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-89 حرکت شناسی ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-89 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-89 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-89 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-89 علم تمرین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-89 کمکهای اولیه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-89 آسیب شناسی ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-89 مقدمات روش تحقیق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-89 فیزیولوژی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-89 حقوق ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ