سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-89 فیزیولوژی ورزشی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 متون خارجه تخصصی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 بهداشت و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 رشد و تکامل حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فیزیولوژی ورزشی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 حرکت درمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مقدمات روش تحقیق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فيزيولوژي ورزشی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 علم تمرین 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 حقوق ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فیزیولوژی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آناتومی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 کمکهای اولیه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 یادگیری حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 حرکت شناسی ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آسیب شناسی ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد