سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 متون خارجه تخصصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 حرکت درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیولوژی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 حرکت شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آسیب شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد