سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-92 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تربیت بدنی در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فيزيولوژي ورزشی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 علم تمرین 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 حقوق ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آناتومی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 یادگیری حرکتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد