سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-92 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تربیت بدنی در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فيزيولوژي ورزشی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 علم تمرین 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 حقوق ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آناتومی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 یادگیری حرکتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ