سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 آناتومی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 یادگیری حرکتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 علم تمرین 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 تربیت بدنی در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 حقوق ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-92 فيزيولوژي ورزشی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ