سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 حقوق ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 آناتومی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 علم تمرین 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 تربیت بدنی در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 یادگیری حرکتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 فيزيولوژي ورزشی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-92 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد