سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد