سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-89-90 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مبادی فقه و اصول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 کلام 1 - کلام اسلامی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 کلام 2 - کلام اسلامی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 زبان عربی 4 - صرف 2 - عربی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 2 - تفسیر قرآن کریم 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ فلسفه غرب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 فقه و احكام 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ کلام و فلسفه اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 زبان عربی 3 - صرف 1 - عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 کلام جدید 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 منطق 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 نحو کاربردی 3 - زبان عربی 5 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تمرین صرف و نحو عربی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 فلسفه اسلامی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 آشنایی با ادیان بزرگ - الهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم * علم اخلاق * - علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد