سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 تاریخ کلام و فلسفه اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-89-90 منطق 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 کلام 1 - کلام اسلامی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 زبان عربی 4 - صرف 2 - عربی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم * علم اخلاق * - علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 آشنایی با ادیان بزرگ - الهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 فلسفه اسلامی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 مبادی فقه و اصول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-89-90 فقه و احكام 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 تمرین صرف و نحو عربی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 2 - تفسیر قرآن کریم 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 کلام 2 - کلام اسلامی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 نحو کاربردی 3 - زبان عربی 5 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-89-90 تاریخ فلسفه غرب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 کلام جدید 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 زبان عربی 3 - صرف 1 - عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-89-90 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ