سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-92-93 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی - معارف اسلامی در ادب فارسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مبادی فقه و اصول 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 کلام 1 - کلام اسلامی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 کلام 2 - کلام اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 زبان عربی 4 - صرف 2 - عربی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 2 - تفسیر قرآن کریم 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 زبان عربی 3 - صرف 1 - عربی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 منطق 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 نحو کاربردی 3 - زبان عربی 5 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم * علم اخلاق * - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد