سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی - معارف اسلامی در ادب فارسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبادی فقه و اصول 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کلام 1 - کلام اسلامی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان عربی 4 - صرف 2 - عربی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تاریخ فلسفه غرب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فقه و احكام 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 علوم بلاغی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 منطق 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فلسفه اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم * علم اخلاق * - علوم انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد