سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-89 بهداشت عمومی - بهداشت و محیط زیست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مبادی فقه و اصول 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 2 - تفسیر قرآن کریم 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 منطق 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 متون عربی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فلسفه اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 نحو کاربردی 3 - زبان عربی 5 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 روش تدریس و تحلیل محتوای کتب دینی دوره راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فلسفه اسلامی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آشنایی با کلیات علوم اسلامی _ فلسفه و عرفان - کلیات عرفان اسلامی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آشنایی با ادیان بزرگ - الهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آشنایی با فرهنگ و تمدن اسلامی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد