سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 رویه قضایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-89-90 حقوق اداری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 حقوق جزاي عمومي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 آیین دادرسی کیفری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 حقوق سازمانهاي بين المللي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 عربی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 کارتحقیقی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 حقوق جزاي عمومي 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 حقوق بين الملل خصوصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 اصول فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-89-90 آیین دادرسی مدنی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 آیات الاحکام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 حقوق بین الملل خصوصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-89-90 حقوق جزای بين الملل ايران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 آیین دادرسی کیفری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 آیین دادرسی مدنی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-89-90 مبانی علم اقتصاد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-89-90 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-89-90 بزهکاری اطفال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-89-90 جرم شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-89-90 حقوق تطبیقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-89-90 ادله اثبات دعوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-89-90 حقوق ثبت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-89-90 متون فقه 4 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-89-90 آیین دادرسی مدنی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-89-90 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ