سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 رویه قضایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 حقوق اداری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 حقوق جزاي عمومي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 آیین دادرسی کیفری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 حقوق سازمانهاي بين المللي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 عربی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 حقوق جزاي عمومي 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 حقوق بين الملل خصوصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 اصول فقه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 آیین دادرسی مدنی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 حقوق بیمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 حقوق در مدد کاری - حقوق کار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 آیین دادرسی مدنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 حقوق بین الملل خصوصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 حقوق جزای بين الملل ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 مبانی علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 کیفرشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 جرم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 حقوق تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 ادله اثبات دعوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 متون فقه 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 آیین دادرسی مدنی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ