سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 خواندن و درک مفاهیم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 خواندن و درک مفاهیم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دستور و نگارش 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 خواندن و درک مفاهیم 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دستور و نگارش 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کلیات زبان شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کلیات زبان شناسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مقاله نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نامه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 خواندن متون مطبوعاتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آواشناسی انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول و روش تحقیق 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آزمون سازی زبان انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 گفت و شنود 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شعر انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ترجمه متون ادبی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان دوم 1 فرانسه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ترجمه متون ادبی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 رمان 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان دوم 2 فرانسه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نمایشنامه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 رويكردهاي نقد ادبي - نقد ادبی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 متون برگزیده نثر ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان دوم 3 فرانسه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مکتبهای ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نمونه های شعر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نمایشنامه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فنون یادگیری زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد