سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-86-87 خواندن و درک مفاهیم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 خواندن و درک مفاهیم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 دستور و نگارش 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول و روش ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 کلیات زبان شناسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 خواندن متون مطبوعاتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول و روش تحقیق 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فنون و صناعات ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 داستان کوتاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 شعر انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زبان دوم 1 فرانسه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ترجمه متون ادبی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 رمان 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 رويكردهاي نقد ادبي - نقد ادبی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 متون برگزیده نثر ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زبان دوم 3 فرانسه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 نمایشنامه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد