سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 کلیات زبان شناسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 زبان دوم 1 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 رويكردهاي نقد ادبي - نقد ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 فنون و صناعات ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 زبان دوم 2 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 اساطیر یونان و روم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 ادبیات جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 مقاله نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 شعر انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 گفت و شنود 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 بیان شفاهی داستان 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 ادبیات امریکا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 نامه نگاری - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 ترجمه متون ادبی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 دستور و نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 مکتبهای ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 رمان قرن 18 تا 19 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 رمان قرن 20 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 نمایشنامه قرن 17 تا 20 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 گفت و شنود 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 ادبیات معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 اصول و روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 زبان دوم 3 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 مقاله نویسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 متون برگزیده نثر ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 کلیات زبان شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 ترجمه متون ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 داستان کوتاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 نقد ادبی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 نامه نگاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ