سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور و نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات زبان شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات زبان شناسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاله نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نامه نگاری - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گفت و شنود 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فنون و صناعات ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 داستان کوتاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 شعر انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون ادبی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان دوم 1 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان دوم 2 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقد ادبی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رويكردهاي نقد ادبي - نقد ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 متون برگزیده نثر ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان دوم 3 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکتبهای ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیان شفاهی داستان 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات امریکا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اساطیر یونان و روم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رمان قرن 20 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمایشنامه قرن 17 تا 20 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رمان قرن 18 تا 19 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد