سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 خواندن و درک مفاهیم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آزمون سازی زبان انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 شعر انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ترجمه متون ادبی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان دوم 1 فرانسه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ترجمه متون ادبی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 رمان 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان دوم 2 فرانسه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 نمایشنامه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 نقد ادبی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 رويكردهاي نقد ادبي - نقد ادبی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 متون برگزیده نثر ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان دوم 3 فرانسه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مکتبهای ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 رمان 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 نمایشنامه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 نمایشنامه قرن 17 تا 20 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فنون یادگیری زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد