سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..از سال چهلم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 گاهشماری و تقویم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ بیزانس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ تشيع . 1) .از آغاز تا قرن پنجم هجري) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تشیع 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ اروپا در قرون جدید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فلسفه تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 جغرافیای تاریخی اسلام 1 - جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد