سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 جغرافیای تاریخی اسلام 1 - جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 تاریخ بیزانس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 تاریخ اروپا در قرون جدید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..از سال چهلم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 فلسفه تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 تاريخ تشيع . 1) .از آغاز تا قرن پنجم هجري) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-88-89 گاهشماری و تقویم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-88-89 تاریخ تشیع 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-88-89 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-88-89 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ