سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-89-90 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ بیزانس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاريخ تشيع . 1) .از آغاز تا قرن پنجم هجري) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 کلیات و مبانی علم تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ اروپا در قرون جدید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-89-90 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد