سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 تاریخ اروپا در قرون جدید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-89-90 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 تاریخ بیزانس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 تاريخ تشيع . 1) .از آغاز تا قرن پنجم هجري) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-89-90 کلیات و مبانی علم تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-89-90 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-89-90 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-89-90 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ