سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..از سال چهلم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 گاهشماری و تقویم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ بیزانس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کلیات و مبانی علم تاریخ 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ تشیع 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فلسفه تاریخ 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد