سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-92-93 روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..از سال چهلم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ یونان و روم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 گاهشماری و تقویم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ بیزانس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ اروپا در قرون وسطی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 کلیات و مبانی علم تاریخ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تشیع 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 فلسفه تاریخ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي...ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 جغرافیای تاریخی اسلام 1 - جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 روش تحقیق در تاریخ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد