سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-93-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ اروپا در قرون جدید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد