سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 تاریخ اروپا در قرون جدید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ