سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-86-87 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-86-87 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-86-87 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-86-87 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-86-87 تاریخ بیزانس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-86-87 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-86-87 تاریخ شبه قاره هند 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-86-87 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-86-87 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-86-87 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-86-87 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-86-87 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-86-87 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-86-87 تاریخ اروپا در قرون جدید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-86-87 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-86-87 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-86-87 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-86-87 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-86-87 کلیات و مبانی علم تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-86-87 فلسفه تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-86-87 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-86-87 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-86-87 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-86-87 گاهشماری و تقویم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-86-87 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-86-87 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-86-87 تاریخ تشیع 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-86-87 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-86-87 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ