سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-86-87 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 گاهشماری و تقویم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ بیزانس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 کلیات و مبانی علم تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ تشیع 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ اروپا در قرون جدید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فلسفه تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ شبه قاره هند 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد