سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 مبانی علم سیاست 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 حقوق بین المللی عمومی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 تاریخ تحول دولت در اسلام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 نوسازی و دگرگونی سیاسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 جامعه شناسی سیاسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 سیاست و حکومت در خاورمیانه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 جنبشهاي اسلامي معاصر 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 حقوق اساسی . کلیات ) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 حقوق بين الملل عمومي 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 حقوق بین المللی خصوصی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 حقوق اداري .كليات و ايران ) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 انقلاب اسلامی ایران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 اصول روابط بین المللی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 اصول روابط بین المللی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 تئوریهای انقلاب 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 خلیج فارس و مسائل آن 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 متون سیاسی به زبان خارجه 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 متون سیاسی به زبان خارجی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 مبانی علم حقوق 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 حقوق بین المللی اسلامی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 نظام سیاسی و دولت در اسلام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ