سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 متون سیاسی به زبان خارجه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 متون سیاسی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مبانی علم حقوق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 حقوق اساسی . کلیات ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 حقوق بين الملل عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 حقوق بین المللی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 حقوق اداري .كليات و ايران ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 حقوق بین المللی اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 حقوق بین المللی خصوصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جامعه شناسی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تاریخ تحول دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مبانی علم سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نظام سیاسی و دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جنبشهاي اسلامي معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تئوریهای انقلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول روابط بین المللی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول روابط بین المللی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نوسازی و دگرگونی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 انقلاب اسلامی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خلیج فارس و مسائل آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد