سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 اصول روابط بین المللی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 تئوریهای انقلاب 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 انقلاب اسلامی ایران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 مبانی علم سیاست 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 مبانی علم حقوق 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 تاریخ تحول دولت در اسلام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 خلیج فارس و مسائل آن 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 سیاست و حکومت در خاورمیانه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 حقوق بین المللی عمومی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 نوسازی و دگرگونی سیاسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 اصول روابط بین المللی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 حقوق اداري .كليات و ايران ) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 حقوق بین المللی خصوصی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 جامعه شناسی سیاسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 حقوق بین المللی اسلامی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 نظام سیاسی و دولت در اسلام 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 جنبشهاي اسلامي معاصر 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 متون سیاسی به زبان خارجه 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 حقوق بين الملل عمومي 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 حقوق اساسی . کلیات ) 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 متون سیاسی به زبان خارجی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد