سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 متون سیاسی به زبان خارجه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 متون سیاسی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی علم حقوق - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 حقوق اساسی . کلیات ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 حقوق بين الملل عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 حقوق اداري .كليات و ايران ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 حقوق بین المللی اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 حقوق بین المللی خصوصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 جامعه شناسی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ تحول دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی علم سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نظام سیاسی و دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 جنبشهاي اسلامي معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تئوریهای انقلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول روابط بین المللی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول روابط بین المللی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نوسازی و دگرگونی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 انقلاب اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ارتش و سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 خلیج فارس و مسائل آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد