سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-90-91 متون سیاسی به زبان خارجه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 متون سیاسی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی علم حقوق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حقوق اساسی . کلیات ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حقوق بين الملل عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حقوق بین المللی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حقوق اداري .كليات و ايران ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حقوق بین المللی اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 حقوق بین المللی خصوصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جامعه شناسی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تاریخ تحول دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی علم سیاست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جنبشهاي اسلامي معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تئوریهای انقلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول روابط بین المللی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول روابط بین المللی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نوسازی و دگرگونی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 انقلاب اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 خلیج فارس و مسائل آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد