سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 اصول روابط بین المللی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 تئوریهای انقلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 مبانی علم سیاست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 تاریخ تحول دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 خلیج فارس و مسائل آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 حقوق بین المللی خصوصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 حقوق بین المللی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 نوسازی و دگرگونی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 اصول روابط بین المللی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 حقوق اداري .كليات و ايران ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 جامعه شناسی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 متون سیاسی به زبان خارجه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 حقوق بین المللی اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 حقوق اساسی . کلیات ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 نظام سیاسی و دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 جنبشهاي اسلامي معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 انقلاب اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 مبانی علم حقوق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 حقوق بين الملل عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 متون سیاسی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد