سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 متون سیاسی به زبان خارجه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 متون سیاسی به زبان خارجی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی علم حقوق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 حقوق اساسی . کلیات ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 حقوق بين الملل عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 حقوق بین المللی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 حقوق اداري .كليات و ايران ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 حقوق بین المللی اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 حقوق بین المللی خصوصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ تحول دولت در اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی علم سیاست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول روابط بین المللی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ارتش و سیاست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 خلیج فارس و مسائل آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد