سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-92-93 متون سیاسی به زبان خارجه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مبانی علم حقوق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 حقوق اساسی . کلیات ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 حقوق بين الملل عمومي 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 حقوق اداري .كليات و ايران ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 حقوق بین المللی اسلامی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ تحول دولت در اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 جنبشهاي اسلامي معاصر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول روابط بین المللی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول روابط بین المللی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ارتش و سیاست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 خلیج فارس و مسائل آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد