سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 اصول روابط بین المللی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 حقوق بین المللی اسلامی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 مبانی علم حقوق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 ارتش و سیاست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 حقوق اداري .كليات و ايران ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 خلیج فارس و مسائل آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 حقوق بين الملل عمومي 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 حقوق اساسی . کلیات ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 جنبشهاي اسلامي معاصر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 تاریخ تحول دولت در اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 اصول روابط بین المللی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 متون سیاسی به زبان خارجه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ