سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 حقوق بین المللی اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 تاریخ تحول دولت در اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 ارتش و سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 حقوق بین المللی خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 متون سیاسی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 انقلاب اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 حقوق اداري .كليات و ايران ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 حقوق اساسی . کلیات ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 حقوق بين الملل عمومي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 تئوریهای انقلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 خلیج فارس و مسائل آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 اصول روابط بین المللی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 جنبشهاي اسلامي معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ