سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-92-93 متون سیاسی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 حقوق اساسی . کلیات ) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 حقوق بین المللی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 جامعه شناسی سیاسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تاریخ تحول دولت در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 نظام سیاسی و دولت در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 جنبشهاي اسلامي معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول روابط بین المللی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اصول روابط بین المللی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 نوسازی و دگرگونی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 سیاست و حکومت در خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد