سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 حقوق اداري .كليات و ايران ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 حقوق بین المللی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 حقوق اساسی . کلیات ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 حقوق بین المللی اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 ارتش و سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 حقوق بین المللی خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 متون سیاسی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 نوسازی و دگرگونی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 انقلاب اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 تاریخ تحول دولت در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 نظام سیاسی و دولت در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 سیاست و حکومت در خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 متون سیاسی به زبان خارجه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 اصول روابط بین المللی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 جامعه شناسی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 تئوریهای انقلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 اصول روابط بین المللی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 جنبشهاي اسلامي معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 مبانی علم حقوق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ