سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-91 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 حقوق بین المللی خصوصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 جامعه شناسی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 تاریخ تحول دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 تئوریهای انقلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اصول روابط بین المللی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 نوسازی و دگرگونی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 انقلاب اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد