سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 معماری کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سیستم های عامل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 برنامه سازی رایانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ماشین های الکتریکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اقتصاد مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ارزیابی کار و زمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سیستم های اطلاعات مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ماشینهای ابزار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ترمودینامیک و انتقال حرارت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی قید و بندها و قالبهای پرسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آشنایی با مقررات کارآفرینی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 خواص مواد مهندسی - علم مواد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ