سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 معماری کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سیستم های عامل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 برنامه سازی رایانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ماشین های الکتریکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اقتصاد مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ارزیابی کار و زمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سیستم های اطلاعات مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ماشینهای ابزار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ترمودینامیک و انتقال حرارت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی قید و بندها و قالبهای پرسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آشنایی با مقررات کارآفرینی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 خواص مواد مهندسی - علم مواد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد