سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 مهندسی اینترنت و شبکه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 مدیریت و کنترل پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 ماشین های الکتریکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ