سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-92-93 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 سیستم های عامل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 اندازه گیری الکتریکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 ریاضی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 مهندسی اینترنت و شبکه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-92-93 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-92-93 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-92-93 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-92-93 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-92-93 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-92-93 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-92-93 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-92-93 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-92-93 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-92-93 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-92-93 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ