سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 اندازه گیری الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 ماشینهای ابزار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 مهندسی اینترنت و شبکه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 فیزیک مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 نقشه کشی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 سیستمهای کنترل خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 ماشینهای ابزار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 استاتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 دینامیک و ارتعاشات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 نقشه کشی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 ماشین های الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 روشهای طراحی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 مخابرات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 طراحي اجرايي 1و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 طراحی اجزاء 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-93-94 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-93-94 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ