سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 دینامیک و ارتعاشات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 دینامیک ماشین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 معماری کامپیوتر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیستم های عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ماشین های الکتریکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مباني رباتيك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ارزیابی کار و زمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت و کنترل پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیستم های اطلاعات مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحقیق در عملیات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحی قید و بندها و قالبهای پرسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحی اجزاء 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیستمهای کنترل خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اندازه گیری الکتریکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 نقشه کشی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آشنایی با مقررات کارآفرینی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 قوانین حاکم بر پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحقیق در عملیات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحي اجرايي 1و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 خواص مواد مهندسی - علم مواد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 روشهای طراحی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد