سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 طراحی قید و بندها و قالبهای پرسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 سیستمهای کنترل خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 قوانین حاکم بر پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 ریاضی مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 طراحی اجزاء 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 فیزیک مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 تحقیق در عملیات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 دینامیک و ارتعاشات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 روشهای طراحی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 مباني رباتيك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 طراحي اجرايي 1و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 طراحي اجرايي 1و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-90 مدیریت و کنترل پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-90 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-90 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-90 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-90 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-90 ارزیابی کار و زمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-90 خواص مواد مهندسی - علم مواد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-90 سیستم های اطلاعات مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-90 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-90 سیستم های عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-90 نقشه کشی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-90 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-90 معماری کامپیوتر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-90 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-90 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-90 دینامیک ماشین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-90 آشنایی با مقررات کارآفرینی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-90 اندازه گیری الکتریکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-90 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-90 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-90 اصول حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-90 تحقیق در عملیات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-90 ماشین های الکتریکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 3-90 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ