سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 مدیریت و کنترل پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 ترمودینامیک و انتقال حرارت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 قوانین حاکم بر پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 آشنایی با مقررات کارآفرینی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 طراحی قید و بندها و قالبهای پرسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 مهندسی اینترنت و شبکه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 سیستم های اطلاعات مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 خواص مواد مهندسی - علم مواد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 تحقیق در عملیات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 مباني رباتيك 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 ارزیابی کار و زمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 سیستم های عامل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 ماشین های الکتریکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ