سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سیستم های عامل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مهندسی اینترنت و شبکه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ماشین های الکتریکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مباني رباتيك 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ارزیابی کار و زمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت و کنترل پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سیستم های اطلاعات مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 تحقیق در عملیات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ترمودینامیک و انتقال حرارت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 طراحی قید و بندها و قالبهای پرسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آشنایی با مقررات کارآفرینی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 قوانین حاکم بر پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 خواص مواد مهندسی - علم مواد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد