سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-90-91 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 برنامه سازی رایانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اقتصاد مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فرآیندهای تولید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مهندسی ارزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت ایمنی کارگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 برنامه ریزی و کنترل پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و مقررات پیمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روشهای ساخت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روشهای ساخت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و فنون نظارت بر اجرا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت بحران وریسک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تحقیق در عملیات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نرم افزار های متره و برآورد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اجرای پل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تحلیل سازه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول مهندسی زلزله 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحی سازه های بنایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 طراحي اجرايي 1و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هیدرولیک و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مهندسی عوامل انسانی-مهندسی فاکتور های انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد