سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 برنامه سازی رایانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اقتصاد مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مهندسی ارزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سيستمهاي خريد انبارداري و توزيع 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 استانداردهای مدیریت پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت ایمنی کارگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول و مقررات پیمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای ساخت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای ساخت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول و فنون نظارت بر اجرا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت بحران وریسک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 هیدرولیک و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ