سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 برنامه سازی رایانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اقتصاد مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مهندسی ارزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سيستمهاي خريد انبارداري و توزيع 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 استانداردهای مدیریت پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت ایمنی کارگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول و مقررات پیمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای ساخت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای ساخت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول و فنون نظارت بر اجرا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت بحران وریسک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 هیدرولیک و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد