سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کنترل کیفیت آماری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اقتصاد مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سيستمهاي خريد انبارداري و توزيع 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 استانداردهای مدیریت پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت ایمنی کارگاه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روشهای ساخت 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روشهای ساخت 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول و فنون نظارت بر اجرا 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت بحران وریسک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 طراحی سازه های بنایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد