سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 مهندسی عوامل انسانی-مهندسی فاکتور های انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 اصول و فنون نظارت بر اجرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 طراحی سازه های بنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 طراحی معماری و شهر سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 روشهای ساخت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 اصول مهندسی زلزله 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 اصول و مقررات پیمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 اصول و فنون نظارت بر اجرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 استاتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 اجرای راهسازی و روسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 مدیریت ایمنی کارگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 تحلیل سازه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 روشهای ساخت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 استانداردهای مدیریت پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 هیدرولیک و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ