سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی معماری و شهر سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 استانداردهای مدیریت پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت ایمنی کارگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و مقررات پیمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای ساخت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای ساخت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و فنون نظارت بر اجرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اجرای راهسازی و روسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل سازه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مهندسی زلزله 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی سازه های بنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هیدرولیک و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی عوامل انسانی-مهندسی فاکتور های انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد