سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی معماری و شهر سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی ارزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت مالی و حسابداری پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مکانیک خاک و پی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 استانداردهای مدیریت پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت ایمنی کارگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و مقررات پیمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای ساخت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای ساخت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و فنون نظارت بر اجرا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اجرای راهسازی و روسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل سازه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول مهندسی زلزله 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی سازه های بنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 هیدرولیک و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی عوامل انسانی-مهندسی فاکتور های انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ