سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 قوانین حاکم بر پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت ایمنی کارگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول و مقررات پیمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 روشهای ساخت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 روشهای ساخت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول و فنون نظارت بر اجرا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت بحران وریسک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحقیق در عملیات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 نرم افزار های متره و برآورد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اجرای پل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحلیل سازه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول مهندسی زلزله 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحی سازه های بنایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحي اجرايي 1و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ