سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 کنترل کیفیت آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحي اجرايي 2 و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 قوانین حاکم بر پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت ایمنی کارگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول و مقررات پیمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 روشهای ساخت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 روشهای ساخت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول و فنون نظارت بر اجرا 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت بحران وریسک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحقیق در عملیات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 نرم افزار های متره و برآورد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اجرای پل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 هیدرولوژی مهندسی - هیدرولوژی و مهندسی آب و فاضلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحلیل سازه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول مهندسی زلزله 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحی سازه های بنایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 طراحي اجرايي 1و پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 استاتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد